Павлодар облысы

Тереңкөл ауданының әкімдігі

Басты Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері «Бобровка ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес нормалары​
«Бобровка ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес нормалары​

«Бобровка ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес нормалары​

  1. Қоғамдық қатынастардың аумағының атауы:ауылдық округі әкімінің қызметін ақпараттық-талдау, ұйымдық-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету.
  2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес стандарттарын әзірлеушінің атауы: «Бобровка ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі.
  3. Әлеуметтік қарым-қатынастың жеке саласында жұмыс істейтін адамдардың жүріс-тұрыс ережелері:​

3.1 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл стандарттарына әсер еткен аймақтағы жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыру кезінде

1) Қазақстан Республикасы Конституциясының заңдарының және өзге де нормативтік құқықтық актілерінің заңдылық қағидасын басшылыққа ала отырып;

2) мүдделер қақтығысының кез келген мүмкiндiгiн болдырмау жөнiнде шаралар қабылдайды;

3) жеке және заңды тұлғалардың өз құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асыруын қиындататын іс-әрекеттердің (әрекетсіздіктердің) алдын-алуға;

4) мемлекеттiк қызметтер көрсету барысында көзделмеген құжаттарды рекультивациялауға жол бермеуге, түрлерден аулақ болуға;

5) жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау кезінде орынсыз төрешілдік пен сөзбұйдаға салу көріністеріне, тергеу алдын, сондай-ақ дөрекілік және нұқсан көріністеріне;

6) мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын арттыру бойынша шаралар қолданады, бұл халықтың мемлекеттік қызмет тұтынушысы ретінде халықтың қажеттіліктеріне толығымен назар аударады;

7) жоғары кәсіптік жұмыс үшін бар күш-жігерін жұмсап, міндеттерді шешудің оңтайлы, үнемді және басқа құзыретті әдістерін қолданады;

8) өз міндеттерін тиімді орындау үшін олардың кәсіби деңгейін және біліктілігін үнемі жетілдіреді;

3.2 өздерінің құзыреті шегінде басқарушылық және өзге шешімдерді дайындау мен қабылдауда

1) Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға;

2) мүдделер қақтығысына жол бермеуге және егер олар туындаса, оларды заңға сәйкес жоюға шаралар қабылдайды;

3) мемлекеттiк қызметшiнiң өзiнiң құқықтық мiндеттерiн орындауға байланысты қандай да бiр материалдық жеңiлдiктердi, қызметтердi және өзге де жеңiлдiктердi қабылдамауға тиiстi шешiмдер қабылдау кезiнде;

4) өзiне берiлген құқықтар шеңберiнде және қызметтiк мiндеттерге сәйкес өзiнiң өкiлеттiктерiн жүзеге асырады;

5) еңбек тәртібін қатаң сақтауға, берілген өкілеттіктерді тиімді пайдалануға; адал, сапалы және өз міндеттерін орындау; жұмыс уақытын ұтымды пайдалану;

6) жеке және заңды тұлғаларға өздерінің міндеттерін орындау кезінде олардың әсерінен тәуелсіз болуына артықшылық бермеуге;

7) өздерiнiң жеке мәселелерiн шешуде мемлекеттiк органдардың, ұйымдардың, мемлекеттiк қызметшiлердiң және өзге де адамдардың қызметiне ықпал ету үшiн қызметтiк жағдайды пайдаланбауға;

8) ресми қызметті, өзге де мемлекеттік мүлікті және қызметтік ақпаратты материалдық-техникалық, қаржылық және ақпараттық қамтамасыз ету құралдарын қызметтік емес мақсаттарда пайдалануға жол бермеуге;

9) сыбайлас жемқорлық қылмыстарына жол бермеу үшін сыбайлас жемқорлық көріністеріне қарсы тұру; басқа мемлекеттік қызметшілер сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілерін болдырмайды;

10) өз құзыреті шегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды қамтамасыз етеді.

3.3. нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу кезінде

1) нормативтiк және нормативтiк емес нормативтiк құқықтық актiлердi әзiрлеу кезiнде «Нормативтiк құқықтық актiлер туралы» Қазақстан Республикасының Заңын қатаң сақтауға;

2) өздеріне немесе үшінші тұлғаларға сыйақы алу мақсатында нормативтік және нормативтік емес актілердің қабылдануына жол бермеу;

3.4. өмір сүру саласының ерекшелігіне қарай туындайтын басқа өзара қарым-қатынастарда

1) мемлекеттің мүдделеріне зиян тигізетін, ведомствоның жұмыс істеуіне кедергі келтіретін немесе төмендететін әрекеттерге қарсы тұруға;

2) заңмен қарастырылған тәртіптік, әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылыққа әкеп соқтырған қателіктерге және басқа да құқық бұзушылықтарға жол бермеуге;

3) негізсіз айыптауға, дөрекілік фактілеріне, адамның қадір-қасиетін қорландыруға, бағынбайтын қызметкерлерге немесе бағынысты қызметкерлерге қатысты дұрыс емес әрекеттерге жол бермеуге;

4) мүлікті мүлтіксіз, тиімді және тек ресми мақсаттар үшін мүлікті пайдалануды қамтамасыз ету;

5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі басшысына немесе сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы іс-қимыл жөніндегі органға дереу хабарланған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық туралы хабарлауға дереу хабарлауға міндетті.

  1. Басқа да шектеулер мен тыйымдар

1) Қазақстан Республикасының Конституциясына және Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасының талаптарын сақтауға;

2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген шектеулердi сақтауға;

3) әріптестеріне, басшыларына және басқа да лауазымды тұлғаларға сыйлық бермеңіз.

4) қызметтік өкілеттіктерді жүзеге асыруға байланысты сыйлықтар алуға;

5) басқаларды сыбайлас жемқорлыққа жол бермеуге тырысу немесе оларды көтермелеу;

6) мүліктік және мүліктік емес төлемдер мен жеңілдіктер алу немесе алу үшін таратуға жатпайтын ресми және өзге де ақпаратты пайдаланбайды.