Павлодар облысы

Тереңкөл ауданының әкімдігі

ЭТИКАЛЫҚ КОДЕКС

Қазақстан Республикасы Президентінің «Елбасы жоспары - 100 нақты қадамдар» бағдарламалық құжатында кәсіби мемлекеттік аппаратты қалыптастыру секциясында 12-ші қадамға сәйкес жаңа этикалық ережелер енгізілді, этика жөніндегі уәкілетті лауазымы енгізілді.
Этика жөніндегі комиссары мемлекеттік этиканың стандарттарына сәйкестігін қамтамасыз ету және мемлекеттік қызмет туралы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың бұзылуы және Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерінің этикалық кодексін бұзуды болдырмау, сондай-ақ мемлекеттік қызметшілер мен азаматтардың функциялары бойынша консалтинг қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік қызметші болып табылады.
Мемлекеттік қызметшілердің жаңа этикалық кодексі Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 153 Жарлығымен бекітілді және 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерінің этикалық кодексі Қазақстан Республикасының Конституциясына, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының заңдарына, жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларға сәйкес - мемлекеттік қызметшілердің этикалық имиджі, сондай-ақ олардың мінез-құлқының негізгі стандарттары.
Кодекс мемлекеттік органдардың сенімін нығайтуға, мемлекеттік қызметте қарым-қатынастың жоғары мәдениетін қалыптастыруға және мемлекеттік қызметшілердің этикалық емес әрекеттерінің алдын алуға бағытталған. Мемлекеттік қызметшінің атқаратын қызметтік қарым-қатынастардағы мінез-құлықтың бірыңғай стандарттары мен жүріс-тұрыс нормалары әзірленді.